Công ty pgn

Công ty CP Phụ Gia Nhựa hoạt động trong các lĩnh vực hóa chất phụ gia nhựa, sản xuất xốp EVA và sản xuất hạt nhựa tái sinh (dự án liên doanh với Taisei Jushi và Sanyo Trading).